i-care

ThiemeMeulenhoff heeft een nieuwe interactieve leermethode ontwikkeld voor de niveaus 3 en 4 van het mbo Zorgonderwijs. De website dient als introductie voor deze leermethode.
Website ontwerp & realisatie Eva Nahon
CSS, (D)HTML, JavaScript